Số văn bản:
4970/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc áp dụng thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động kinh doanh
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác