Số văn bản:
48/2019/TT-BTC
Trích yếu:Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đầu tư tài chính và nợ khó đòi
Ngày ban hành:
08/08/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Chính sách thuế