Số văn bản:
467/TCT-HTQT
Trích yếu:Về việc hướng dẫn việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn Kunkwa Hàn Quốc (Công ty) và miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
Ngày ban hành:
12/02/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế