Số văn bản:
4651/TCT-CS
Trích yếu:Về việc trả lời về chính sách thuế TNDN
Ngày ban hành:
05/11/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN