Số văn bản:
4376/TCT-QLN
Trích yếu:Về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế