Số văn bản:
432/TCT-DNL
Trích yếu:về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN
Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác