Số văn bản:
4132/TCT-KK
Trích yếu:Về việc bù trừ nợ thuế, nợ phạt
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế