Số văn bản:
4109/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc Hóa đơn điện tử
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ