Số văn bản:
39/2019/NĐ-CP
Trích yếu:Về tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế khác