Số văn bản:
38/TCT-CS
Trích yếu:Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất
Ngày ban hành:
05/01/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN