Số văn bản:
37/2017/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế