Số văn bản:
3631/TCHQ-TXNK
Trích yếu:Về việc báo cáo các hồ sơ xin xóa nợ thuế đối với các khoản nợ thuế khó thu hồi của doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, tự bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh phát sinh trước ngày 1/7/2007
Ngày ban hành:
18/07/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế