Số văn bản:
3114/TCT-HTQT
Trích yếu:Về việc hồ sơ thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Ngày ban hành:
03/08/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế