Số văn bản:
215/TCT-DNL
Trích yếu:Về việc Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
Ngày ban hành:
20/01/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ