Số văn bản:
19/NQ-CP
Trích yếu:Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Thuế khác