Số văn bản:
18832/BTC-TCT
Trích yếu:Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCT
Ngày ban hành:
17/12/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế GTGT