Số văn bản:
16906/BTC-TCT
Trích yếu:Về việc Tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán năm 2016.
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế