Số văn bản:
162/TCT-KTNB
Trích yếu:Về việc hướng dẫn sau giải quyết khiếu nại
Ngày ban hành:
11/01/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế