Số văn bản:
146/2017/NĐ-CP
Trích yếu:Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế khác