Số văn bản:
143/2018/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế khác