Số văn bản:
139/2018/NQ-CP
Trích yếu:Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Ngày ban hành:
09/11/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Chính sách thuế