Số văn bản:
13/TCT-CS
Trích yếu:về hóa đơn
Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ