Số văn bản:
1147/TCT-KK
Trích yếu:Về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC
Ngày ban hành:
29/03/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế