Số văn bản:
11177/BTC-QLCS
Trích yếu:Về việc thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai
Ngày ban hành:
14/08/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế sử dụng đất