Số văn bản:
1047/TCT-DNL
Trích yếu:Về chi phí hỗ trợ đối với khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng
Ngày ban hành:
27/03/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế