Số văn bản:
1039/TCT-CS
Trích yếu:về hóa đơn thương mại từ nhà cung cấp nước ngoài
Ngày ban hành:
09/04/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ