Số văn bản:
06/2017/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC)
Ngày ban hành:
20/01/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế