Số văn bản:
04/2017/QH14
Trích yếu:Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành:
12/06/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Loại:
Luật
Sắc thuế:
Chính sách thuế