Số văn bản:
01/HTVT-VP
Trích yếu:Về phí hội viên là khoản được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Phí và lệ phí