Số văn bản:
712/2013/UBTVQH13
Trích yếu:Về việc ban hành mức thuế suất thuế tài nguyên
Ngày ban hành:
16/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Khác
Nhập tay:
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Loại:
Nghị quyết
Sắc thuế:
Thuế tài nguyên