Số văn bản:
615/TCT-CS
Trích yếu:về hoạt động chuyển nhượng vốn
Ngày ban hành:
11/03/2021
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN