Số văn bản:
4461/TCT-CS
Trích yếu:Về việc hộ khoán làm mất hóa đơn.
Ngày ban hành:
18/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ