Số văn bản:
4225/TCT-CS
Trích yếu:Về việc CST đối với dự án viện trợ nhân đạo
Ngày ban hành:
05/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế