Số văn bản:
4214/TCT-QLN
Trích yếu:Về việc khoanh nợ thuế
Ngày ban hành:
05/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế