Số văn bản:
3851/TCT-KTNB
Trích yếu:Về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác hoàn thuế GTGT
Ngày ban hành:
14/11/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế GTGT