Số văn bản:
218/2013/NĐ-CP
Trích yếu:Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành:
26/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế TNDN