Số văn bản:
177/2013/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn
Ngày ban hành:
29/11/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Thuế khác