Số văn bản:
17654/BTC-TCHQ
Trích yếu:Về việc hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
Ngày ban hành:
20/12/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế XNK