Tình huống thuế GTGT_Số 6.2017

06/04/2018 02:16:27 PM





Upload file:

Câu 1: Năm 2017, Công ty B của chúng tôi mua hàng hóa trong nước (hàng hóa này có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài từ một đơn vị khác) để xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Vậy theo thông tư 130, Chúng tôi có được hoàn thuế trong trường hợp này không? Hiện tại số dư lũy kế thuế GTGT đầu vào của mảng xuất khẩu này rất lớn, lên đến vài chục tỷ. Mong Quý hội tư vấn giúp Chúng tôi phương án xử lý trong tình huống này (làm thế nào để hoàn được số thuế này).

 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 18, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  được sửa đổi tại khoản 3, Điều 1, 130/2016/TT-BTC thì:

“Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  được sửa đổi tại khoản 2, Điều 1, TT 130/2016/TT-BTC thì

“Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”

Theo đó, nếu mặt hàng công ty B mua không phải là thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu và đây là hàng hóa mua trong nước thỏa mãn các điều kiện tại Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, TT 219/2013/TT-BTC sau đó được sửa đổi bởi TT 130/2016/TT-BTC thì sẽ được hoàn thuế GTGT theo quy định. Quý DN cần cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho trường hợp này.

 

Câu 2: Công ty em chuyên về đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Công ty em có trụ sở tại Thái Bình nhưng hiện tại Công ty em có đầu tư 01 dự án bất động sản tại Hà Nội, dự án gồm có các lô liền kề và chung cư. Công ty em trực tiếp bán hàng cho khách hàng. Công ty em không thành lập đơn vị trực thuộc tại Hà Nội, tất cả các hoạt động kê khai thuế em đều kê khai ở Thái Bình.

Công ty em có phải nộp thuế GTGT vãng lai 2% khi có hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại Hà Nội cho Chi Cục thuế tại Hà Nội nơi có dự án không?

 

Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Theo đó, căn cứ để phải thực hiện nộp thuế vãng lai ngoại tình đó là:

- Doanh thu bao gồm thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên.

- Không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính

 

Câu 3: Theo quy định mới nhất tại thông tu 99 về hoàn thuế GTGT thì từ 1/7/2016 hàng nhập khẩu về để xuất khẩu ngay thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào vậy

1- Các hoàn hóa nhập khẩu về xuất khẩu ngay trước 1/7/2016 có được hoàn thuế không ?

2- Đối với hàng hóa sau khi nhập khẩu về bán cho một công ty trong nước sau đó công ty trong nước này xuất khẩu vào khu chế xuất thì có bị coi là nhập khẩu về xuất khẩu luôn không, quy định cụ thể ở văn bản nào ?

Xin chân thành cảm ơn anh chị !

 

Trả lời:

1.Theo quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì các hàng hóa nhập khẩu về và xuất khẩu trước ngày 1/7/2016 nếu đủ điều kiện hoàn thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT.

2. Theo quy định tại khoản 3 điều 1Thông tư số 130/2016/TT-BTC  thì “ b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.

Ví dụ: Công ty thương mại A nhập khẩu 500 chiếc Điều hòa từ Nhật Bản và đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Sau đó Công ty thương mại A xuất khẩu 500 chiếc Điều hòa này sang Campuchia thì Công ty thương mại A không phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT của 500 chiếc Điều hòa này đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyển, lưu kho không được hoàn thuế mà thực hiện khấu trừ”.

Theo quy định nêu trên thì: Đối với hàng hóa công ty (cty A) nhập khẩu về và bán cho một công ty khác (cty B) ở trong nước (công ty B không có quan hệ liên kết … với Cty A) thì không thuộc trường hợp nêu trên. Tuy nhiên, vấn đề bạn hỏi không có quy định cụ thể ở văn bản nào về thuế GTGT; vì vậy, theo chúng tôi bạn nên có công văn gửi cơ quan thuế để được trả lời và hướng dẫn thực hiện.