Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập
03/09/2018 10:11:04 AM

Nâng cấp dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ quyết toán thuế

Nhằm đáp ứng quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân, tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.

 

quyết toán thuế
ảnh minh họa

 

Theo đó, với người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

 

Tổng cục Thuế cho biết, phạm vi triển khai trên cả nước đối với các tờ khai và tờ quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH, của cá nhân, tổ chức chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

 

Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online hiện tại. Dự kiến trong tháng 4/2018 Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC trên các hệ thống kê khai qua mạng, hỗ trợ kê khai, hệ thống quản lý thuế tập trung và hệ thống dịch thuế điện tử

 

Theo kế hoạch, Tổng cục Thuế cài đặt nâng cấp ứng dụng từ ngày 2/3 đến 7/3/2018.

 

Cục thuế, Chi cục thuế các địa phương tổ chức đào tạo cho cán bộ thuế, tuyên truyền tới NNT biết và sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử kê khai quyết toán thuế TNCN bắt đầu từ ngày 8/3/2018.

 

Trang ứng dụng đào tạo cho NNT: http//daotaothuedientu.gdt.gov.vn.

 

Trang ứng dụng đào tạo dành cho cán bộ thuế: http//daotaothuedientucbt.gdt.gov.vn.

 


Theo Thời báo Tài chính

Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG