Số văn bản:
326/TCT-HTQT
Trích yếu:Về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore
Ngày ban hành:
27/01/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế TNDN