TP. Hồ Chí Minh: Truy thu 4.918 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
01/10/2019 09:08:00 AM



Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) theo kế hoạch trong năm 2018 đã phát hiện nhiều vi phạm, với tổng số tiền truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính lên đến 4.918 tỷ đồng.

thuế tphcm
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh ĐD

 

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh kiểm tra tại 20.086 DN, giảm 6,28% (so với năm 2017) và đạt 95% kế hoạch. Kết quả thu được gồm: Ra quyết định truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế 4.918 tỷ đồng, tăng 18,53%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 615 tỷ đồng, tăng 8,85%; giảm lỗ 16.132 tỷ đồng, tăng 18,84%; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 3.834 tỷ đồng, tăng 37,31% và đạt 77,96% tổng số truy thu và phạt.

Trong đó, Cục Thuế đã tổ chức kiểm tra tại cơ quan thuế 139.389 hồ sơ kê khai thuế, giảm 21%, đã yêu cầu kê khai bổ sung 72,7 tỷ đồng, giảm 75%; kiểm tra tại DN 18.575 lượt, giảm 7% và đạt 96% kế hoạch. Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn qua công tác thanh tra là 2.511 tỷ đồng, tăng 15%; giảm khấu trừ thuế GTGT 392,5 tỷ đồng; giảm lỗ 8.966 tỷ đồng; đã nộp NSNN 1.776 tỷ đồng, đạt 70% số truy thu sau kiểm tra.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng thực hiện thanh tra 1.511 hồ sơ, đạt 97,10% kế hoạch và tăng 23%; với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 2.407 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch và tăng 26%; giảm khấu trừ thuế GTGT 223 tỷ đồng; giảm lỗ 7.116 tỷ đồng; đã nộp NSNN 2.058 tỷ đồng, đạt 86% số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Được biết, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 235.787 DN và 198.337 cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán. Trong năm 2018, số lượng DN tăng thêm lên đến 42.706 DN trong khi số lượng giảm chỉ 22.187 DN./.

 


Theo Thời báo Tài chính