Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có thêm thu nhập từ cho thuê đất

04/20/2021 09:31:32 AM
Ông Mai Ân làm việc ở 1 công ty, tiền lương và tiền công hàng tháng 5 triệu đồng/tháng. Ông Ân có phát sinh thêm thu nhập cho thuê 2 lô đất mỗi lô đất 2 triệu đồng/tháng.

 

Ông Ân hỏi, Công ty khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho ông có cộng cả tiền thu nhập cho thuê 2 lô đất của ông vào không hay là chỉ quyết toán riêng tiền công và tiền lương hàng tháng? Nếu công ty chỉ quyết toán tiền lương và tiền công cho ông thì thu nhập phát sinh thêm ông có phải kê khai không và kê khai như thế nào?

Tổng cục Thuế trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ hoạt động cho thuê đất thì cá nhân chỉ phải quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công, không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ hoạt động cho thuê đất.

Đối với thu nhập từ cho thuê đất, cá nhân thuộc diện kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản theo quy định.

 

Theo Chinhphu.vn